Stem Åpen folkekirke

Åpen folkekirke (kunde)
Guro Sollie Hansebakken (regissør)

8. og 9. september 2019 var det kirkevalg i Norge. Åpen folkekirke vil at Den norske kirke skal være en åpen, inkluderende, og demokratisk folkekirke. 

Åpen folkekirke ønsket seg fire valgkampvideoer, samt flere korte videoer (ca. 15 sekunder) som kunne brukes i ulike sosiale medier. Tanken bak filmene er å fortelle historiene til de menneskene som kjemper for en åpen og inkluderende kirke, og som har fått livene sine endret ved takket være Åpen folkekirke. 

Åpen folkekirke vant kirkevalget 2019 med over 50 % av stemmene, og vi er stolte bidragsytere.