Sammen for Norge

Forandringshuset Drammen (kunde)
Guro Sollie Hansebakken (regissør)

Forandringshuset Drammen ønsket en film som presenterer deres nye dialogprosjekt "Sammen for Norge", et kurs som gjennom tverreligiøs dialog bygger broer i samfunnet for å motvirke fremmedfiendtlighet, rasisme og ekstremisme. 

Kurset utdanner foredragsholdere ved at deltakerne lærer seg å fortelle sin egen historie. Idéen bak filmen er å vise utdrag fra deltakernes historier for å vise mangfoldet av mennesker som er med på kurset og for å vise hva en religionsdialog kan være.

Filmen har blitt brukt som promotering av kurset på sosiale medier og på kursets nettside, samt som rapportering til kursets finansiører.