MiLK

Norges KFUK-KFUM (kunde)
Guro Sollie Hansebakken (regissør)

Norges KFUK-KFUM etterspurte åtte filmer til lederkurset "MiLK", et minilederkurs for tiendeklassinger. 

Norges KFUK-KFUM var i gang med å digitalisere sitt MiLK-kurs, og ønsket derfor filmer som tar opp tematikk og utfordringer som unge ledere står ovenfor. Tanken bak filmene er at kursdeltakerne skal kjenne seg igjen karakterenes historier og reflektere over sin egen rolle som ledere. 

Her er to av filmene. Resten er tilgjengelig på MiLK-kurset.