Forandringshuset

Forandringshuset (kunde)
Guro Sollie Hansebakken (regissør)

Forandringshuset og Bry film har hatt et langvarig og godt samarbeid, der Bry film har dokumentert Forandringshusets mangfoldige tilbud av aktiviteter over ett år. 

Forandringshusets viktigste oppgaver er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Filmenes hensikt er å formidle dette budskapet gjennom ungdommene som bruker Forandringshuset. 

Vi leverte sju filmer tilpasset publisering på sosiale medier, ved at de er korte i lengde og levert i både kvadrat- (4:4) og portrettformat (9:16). På den måten kan de publiseres på flere ulike platformer som Instagram (post+story), Facebook (post+story), Snapchat etc. Her kan du se fire av filmene: